CapMan sijoittaa Harviaan

CapManin hallinnoimat rahastot ovat sopineet ostavansa enemmistöosuuden maailman johtaviin sauna-alan yrityksiin kuuluvasta suomalaisesta Harvia Oy:stä. CapManin mukaantulo mahdollistaa yhtiössä sukupolvenvaihdoksen ja sen toiminnan kehittämisen edelleen sekä Suomessa että Harvian tärkeimmillä vientimarkkinoilla.

Harvia on vuonna 1950 perustettu Harvia-suvun omistama perheyhtiö. Yritys on tällä hetkellä selkeä markkinajohtaja Suomessa ja maailmanlaajuisesti toiseksi suurin toimija noin 300 milj. euron saunakiuasmarkkinoilla. Kiukaiden lisäksi Harvia on laajentanut tuotantoaan mm. höyryhuoneisiin, kylpyhuonesaunoihin ja saunatarvikkeisiin. Vuonna 2013 Harvian liikevaihto oli 47 milj. euroa, josta noin 40 % tuli Suomesta ja noin 60 % viennistä yli 60 maahan. Yhtiö työllistää noin 300 henkeä, joista noin 200 työskentelee Suomessa ja noin 100 Kiinassa ja Hong Kongissa.

CapManin strategiana on sijoittaa listaamattomiin keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. ”Harvia sopii sijoitusstrategiaamme erittäin hyvin. Sillä on alallaan johtava markkina-asema, yhtiö on erinomaisesti hoidettu ja sillä on vahva yrityskulttuuri, arvostettu brändi ja uskolliset asiakkaat”, CapMan Buyout -tiimin partneri ja kohdeyritysvastaava Anders Björkell toteaa. ”Harvian menestystekijöitä ovat osaava henkilöstö, tehokas tuotanto ja hyvin hoidettu tuotekehitys. On hienoa olla tukemassa Harvian kasvua ja kehittämässä yhtiötä yhdessä harvialaisten kanssa”, Björkell jatkaa.

CapManin sijoitusta Harviaan tukevat myös markkinoiden yleiset kehitystrendit. Terveys- ja hyvinvointimarkkinat kasvavat, ja kuluttajatutkimusten mukaan saunalla koetaan olevan suuri merkitys hyvinvoinnille. Lisäksi kasvava laatutietoisuus ja halu investoida korkealuokkaisiin saunoihin vahvistavat Harvian asemaa markkinoillaan.

”CapManin mukaantulo mahdollistaa Harviassa osittaisen sukupolvenvaihdoksen, yrityksen kehittämisen ja tarvittavien investointien tekemisen samaan aikaan. Olemme iloisia saadessamme yhtiömme omistajaksi CapManin, jolla on pitkä kokemus suomalaisten perheyhtiöiden sukupolvenvaihdosten mahdollistajana”, Harvian toimitusjohtaja Pertti Harvia sanoo. ”Harvian toiminta on alusta lähtien perustunut vuosituhantisen suomalaisen saunaperinteen kunnioittamiseen. Yhdessä CapManin kanssa voimme kehittää ja kasvattaa yhtiötä suomalaisin voimin myös jatkossa”, Pertti Harvia jatkaa.

Harvian nykyiset omistajat säilyvät yhtiön merkittävinä vähemmistöosakkaina ja jatkavat nykyisissä tehtävissään. Järjestelyn yhteydessä tarjotaan myös muille Harvia-suvun edustajille ja yhtiön avainhenkilöille mahdollisuus sijoittaa yhtiöön.

 

CapMan www.capman.fi
CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut sijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 55 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Harvia www.harvia.fi
Harvia Oy on vakavarainen perheyritys, joka toimii Muuramessa, keskellä Suomea. Dun & Bradstreet Finlandin luottoluokituksessa yritys kuuluu korkeimpaan eli AAA-ryhmään. Tänä päivänä Harvia-yhtiöt työllistävät noin 300 henkilöä. Yrityksen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2014 on 60 milj. euroa.